Hiçbir projede mükemmellikten vazgeçmiyoruz. Katılımcı teminini tamamen müşteri taleplerine bağlı kalarak  gerçekleştiriyoruz.

Hazırlık
Tarama formu arama süreci başlatılmadan önce her zaman kontrol edilir

Yönlendirme
Katılımcı teminini gerçekleştirenler başlangıç aşamasında detaylı olarak bilgilendirilir

Süpervizörlük
Süreç devamlı olarak izlenir

İletişim
Müşteri devamlı olarak bilgilendirilir

Geçerlilik
Katılımcılar kriterlere tam olarak uyar

Onay
Katılımcıların ve katılımı sağlayanların çift taraflı olarak kontrolü yapılır

Koruma
Hem müşterinin hem katılımcının gizliliği tam olarak korunur