Birçok şirket, ürünlerini daha efektif olarak satabilmek, en çok talep edilen hizmetleri sunabilmek veya başarılı reklam kampanyaları ortaya koyabilmek için ürünlerini/hizmetlerini veya reklamlarını hedeflediği veya hedeflemeyi planladığı tüketiciler nezdinde test etmek ister. Bu amaçla belirli bir tüketici grubu üzerinde araştırma yaptırmak üzere bağımsız araştırma şirketlerini görevlendirir. Söz konusu araştırmalar sokakta veya telefon üzerinde yapılan anketler olabileceği gibi birebir yürütülen derinlemesine görüşmeler veya focus grup tartışmaları şeklinde de olabilir.

Maya Araştırma, araştırma şirketlerinin yürüttüğü söz konusu focus grup tartışmalarına veya derinlemesine görüşmelere katılımcı temin işini yürütmektedir. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Şirketler sadece sizin açık ve dürüst olarak ifade ettiğiniz fikirlerinizle ilgilenirler ve siz de katılımınız karşılığında araştırmanın yapısına bağlı olarak 40-50 TL değerinde hediye kazanırsınız. Focus grup toplantıları/derinlemesine görüşmeler gün içinde, akşam ve zaman zaman hafta sonları da yapılabilir.

Pazar araştırma sektörü, uluslar arası araştırmacılar birliği olan ESOMAR kurallarına ve bu birliğin belirlediği Data Koruma Sözleşmesi’ne bağlıdır. Müşteriler adına toplanan bilgi sadece pazar araştırma amaçlı olarak kullanılabilir. Dolayısıyla herhangi bir gruba veya görüşmeye katılmanız halinde belirttiğiniz tüm fikirlerin gizlilik esasına bağlı olduğunu ve anonim olarak değerlendirileceğinden; araştırma sonrasında hiçbir şekilde satış veya pazarlama amacıyla rahatsız edilmeyeceğinizden emin olabilirsiniz.

Eğer focus grup toplantılarımıza / görüşmelerimize katılmak isterseniz lütfen başvurun. Bilgilerinizi aldıktan sonra size uygun bir araştırma söz konusu olduğunda size ulaşabiliriz. Bizimle paylaştığınız tüm bilgilerin Data Koruma Sözleşmesi’ne bağlı olarak korunacağından ve müşterilerimizle sadece araştırmanın konusu ile ilgili kısımların paylaşılacağından emin olabilirsiniz.