Hemen herkes kullandığı ürün ve hizmetler hakkında fikir ve görüşlerinin sorulmasından hoşlanır. İşte focus grup toplantıları / derinlemesine görüşmeler bu noktada size çok değerli bir kaynak sağlayabilir. Maya Araştırma, bu tür toplantılara/görüşmelere katılacak tüketicilerin temini konusunda hizmet verir. Alanında uzman olan Maya Araştırma toplumun hemen her kesiminden tüketici grubu ile çalışmaktadır. Başta Hızlı Tüketim ve IT/Telekom olmak üzere farklı birçok sektörde deneyim sahibidir. Maya Araştırma ile çalışan bir araştırma şirketi için saha aşamasında yaşanabilecek tüm endişeler geride kalmıştır. Katılımcı temin aşamasında detaylara verdiğimiz önem ve katılımcı kalitesine gösterdiğimiz titizlik, kriterler ne kadar zorlayıcı olursa olsun, müşterilerimizin her zaman doğru tüketicileri karşılarında bulmalarını sağlar. Maya Araştırma, focus grup tartışmaları ve derinlemesine görüşmeler için yüksek kalitede katılımcı temin etme konusunda uzmanlaşmıştır. Toplumun tüm kesimlerinden binlerce kişiden oluşan, geniş veri tabanımız sürekli olarak güncellenmekte, online olarak başvuran kişilerle her geçen gün daha da genişlemekte ve böylelikle çok çeşitli kitlelerden tüketicilere ulaşma imkanı sağlamaktadır.